De Brass Band Leieland ontstond eind december 1996 onder impuls van een tiental streekgenoten, allen met ervaring in de brassband-wereld, die ervan overtuigd waren dat er in de Zuid-West-Vlaamse regio niet alleen ruimte was voor een nieuwe brassband, maar dat er bovendien ook vraag naar was.
Leieland werd opgericht als een brassband 'Britse stijl' met als doel de betere koperblaasmuziek naar Engels model te promoten in onze eigen streek en daarbuiten. Dat willen wij doen door gemotiveerde amateurmusici uit onze streek een platform aan te bieden waaruit zij hun muzikale enthousiasme kunnen dragen.

Groepsfoto uit de beginjaren van Brass Band Leieland
Groepsfoto uit de beginjaren van Brass Band Leieland

De Brass Band Leieland streeft er steeds opnieuw naar om zijn niveau te verhogen: met een jonge en dynamsche equipe en onder de leiding van een inspirerende dirigent wordt wekelijks hard gerepereerd om het publiek te kunnen vergasten op aantrekkelijke, hartverwarmende concerten. Zoals de Britse traditie het wil...